Obchodní podmínky

Souhlasím, aby společnost Janet - RNDr. Jana Mohrová, se sídlem Hillova 15a v Opavě, zpracovávala mé osobní údaje pro účely databáze obchodních partnerů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů" ve znění pozdějších předpisů, a to až do odvolání písemnou formou. Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy v souvislosti s přístupem k informacím a jejich ochraně podle §12 a §21 zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.Souhlasím, že jsem výše uvedené údaje vyplnil/a dobrovolně a podle pravdy. Zároveň souhlasím, aby mnou vyplněné údaje byly systémem zpracovány v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů č. 101/2000 Sb.